Nokian Tyres och skadliga kemikalier i bildäck

Miljömedvetna bilister är intresserade av vilka kemikalier däcken innehåller. I tillverkningen av däck används väldigt lite giftiga kemikalier och de innehåller allt mindre skadliga eller cancerframkallande kemikalier. Inom EU har man strävat efter att harmonisera lagstiftningen som handlar om kemikalier. Den så kallade REACH-lagstiftningen styr användningen av kemikalier inom EU. När det gäller bildäck gäller […]
Läs mer…

Nokian Tyres och miljöansvar

Rent allmänt skapar däcktillverkningen lite utsläpp och påfrestar därmed miljön i liten skala. Utsläppen begränsar sig till lösningsmedel, lukt, partiklar och avfall. För att minska lukt- och partikelutsläppen används partikelfilters samt vattentvätt i produktionen. Miljöarbetet på Nokian Tyres handlar mycket om att bedöma risker och om att förbygga miljörisker. Om det skulle hända överraskande utsläpp […]
Läs mer…

Majoriteten av däcken återanvänds

Globalt finns det fortfarande länder som inte återanvänder gamla däck. Utöver Norden opererar Nokian Tyres även i Ryssland där däckåtervinningen ännu inte fungerar. Däcktillverkare som är aktiva i landet håller på att utveckla samarbetsformer för att förbättra däckåtervinningen i framtiden, även om processen går sakta framåt. Nokian Tyres deltar aktivt i processen för att utveckla […]
Läs mer…